PERMOHONAN STAF USM (Pentadbiran & Sokongan)

Permohonan untuk mengikuti program latihan anjuran Unit Latihan, Universiti Sains Malaysia dan juga program yang dianjurkan oleh badan-badan luar adalah terbuka untuk staf tetap sahaja.

BORANG-BORANG PERMOHONAN
1) Permohonan Program Latihan 2012 (BK01) (Terkini) Get Adobe Reader
2) Permohonan Kursus/Latihan Luar Negara
3) Borang Maklumbalas Kandungan Latihan 2012 (Terkini)
4) Borang Laporan Aktiviti Menggunakan Tabung Latihan Bukan Akademik 2012 (BK06) (Terkini)
5) Borang Permohonan Mata CPD Individu 2012 (BK05) (Terkini)
6) Borang Permohonan Mata CPD Penganjur (BK04)

* Setiap permohonan hendaklah dikemukakan kepada Unit Latihan 2 minggu sebelum tarikh program.
** Permohonan kursus ICT hendaklah dikemukakan terus kepada pihak PPKT.
*** Sekiranya program latihan adalah anjuran Unit Latihan/PTJ, mata CPD anda akan dipohon oleh pihak penganjur.

Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi urusetia unit / skim di bawah :

En. Mohd Fadzli Rosli
samb. 2764
(PENTADBIRAN & PEMASARAN / TABUNG LATIHAN BUKAN AKADEMIK & AKADEMIK)


En. Firdaus Abu Bakar
samb.
2612
(SEKTOR PENTADBIRAN : SKIM N, E, W)

En. Mohd. Faisal Abu Bakar
samb.
4411
(SEKTOR PERKHIDMATAN SOSIAL : SKIM S, KP, B)

En. Tuan Moh. Salman Tuan. Jaffar samb. 4410
(SEKTOR SAINS & TEKNOLOGI : SKIM C, J, F, DG, Q)

En. Kamaruzzaman
samb.
2389
(USMku Gemilang 2012)

En. Mohd Saberi Mohd. Yusoff (Kampus Kesihatan) samb. 83 4949
(Kursus / Latihan Anjuran Kampus Kesihatan)

Kursus ICT
Induk - Pn. Yuhanis Mohd. Yasin - samb. 4253
Kesihatan - En. Mohd. Saberi Yusoff - samb. 83 1040

Kejuruteraan - Pn. Norafiza Osman samb. 2389